‘या’ कर्मचाऱ्यांच्या बदली संदर्भात दि.16 एप्रिल 2024 रोजी शासन परिपत्रक निर्गमित

तसेच पुढे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, महाराष्ट्र शासन, यांचे परिपत्रक पहा.