राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना 4% महागाई भत्ता वाढ करणे संदर्भात दि. 26/03/2024 रोजी शासन निर्णय निर्गमित

4% महागाई भत्ता वाढ करणे संदर्भात दि. 26/03/2024 रोजी विधी व न्याय विभाग मार्फत शासन निर्णय निर्गमित