राज्यातील शाळांना ‘या’ तारखेपासून उन्हाळी सुट्टी जाहीर, शासन परिपत्रक

महाराष्ट्रातील राज्यातील सर्व शाळांना उन्हाळी सुट्टी जाहीर करण्याबाबत महत्वाचे शासन परिपत्रक पहा