रेल्वेत 4,660 पदांची भरती, ऑनलाईन अर्ज, पात्रता 12 वी पास