राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनत्रुटी निवारण संदर्भात महत्वाचा शासन निर्णय निर्गमित

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी निवारण समिती संदर्भात दिनांक 16 मार्च 2024 रोजी निर्गमित शासन निर्णय येथे पहा