Grauity : ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय ? तुम्ही जर कर्मचारी असाल तर तुम्हाला किती मिळेल Grauity, येथे पहा कॅल्क्युलेशन

Grauity Calculation : तुम्ही ही जर खाजगी किंवा सरकारी कर्मचारी असाल तर तुम्हाला ग्रॅच्युइटी मिळवण्याचा अधिकार आहे. परंतु Grauity म्हणजे काय? आणि Grauity मिळवण्यासाठी काय नियम आहेत ते पाहू.

करमुक्त ग्रॅच्युइटी मर्यादा

आताच सरकारने ग्रॅच्युइटी वरील करमुक्त ग्रॅच्युइटी मर्यादा 20 लाख रुपयांवरून 25 लाख रुपये केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.

Grauity म्हणजे काय?

Grauity ही कर्मचाऱ्याला संस्थेकडून किंवा नियोक्त्याकडून मिळते. कर्मचाऱ्याने नियोक्त्यासोबत किमान 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. सहसा ही रक्कम जेव्हा एखादा कर्मचारी नोकरी सोडतो किंवा निवृत्त होतो तेव्हा दिली जाते. एखाद्या कर्मचाऱ्याचा कोणत्याही कारणास्तव मृत्यू झाल्यास किंवा अपघातामुळे नोकरी सोडल्यास, त्याला किंवा त्याच्या नॉमिनीला ग्रॅच्युइटीची ही रक्कम मिळते.

ग्रॅच्युइटी पेमेंट कायदा 1972 च्या नियमांनुसार, ग्रॅच्युइटीची कमाल रक्कम 25 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. ग्रॅच्युइटीसाठी कर्मचाऱ्याला एकाच कंपनीत किमान 5 वर्षे काम करणे बंधनकारक आहे. यापेक्षा कमी कालावधीसाठी नोकरी असल्यास, कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र नाही. 4 वर्षे 11 महिन्यांत नोकरी सोडली तरी ग्रॅच्युइटी दिली जात नाही.

तुम्हाला किती मिळेल ग्रॅज्युटी येथे तपासा

मात्र, कर्मचाऱ्याचा अचानक मृत्यू किंवा अपघातामुळे नोकरी सोडल्यास हा नियम लागू होत नाही. कंपनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी देते. यासाठी सलग 5 वर्षे एकाच कंपनीत काम करणे आवश्यक आहे. तथापि, मृत्यू किंवा अपंगत्वाच्या बाबतीत ग्रॅच्युइटीची रक्कम 5 वर्षे पूर्ण केल्यावर आवश्यक नाही. ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा 25 लाख रुपये आहे.

ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेशन

एकूण उपदान रक्कम = (अंतिम वेतन) x (15/26) x (कंपनीमध्ये काम केलेल्या वर्षांची संख्या). उदाहरणासह समजून घ्या समजा तुम्ही एकाच कंपनीत 10 वर्षे काम केले. जर तुमचा अंतिम पगार 50000 रुपये असेल (मूळ पगार आणि महागाई भत्त्यासह), तर पुढील ग्रॅच्युइटी कॅल्क्युलेशन प्रमाणे असेल-

(50000) x (15/26) x (10) = 2,88,461 रुपये तुम्हाला ग्रॅच्युइटी रक्कम सेवा निवृत्तीचे नंतर दिले जातील.

वरील प्रमाणे तुम्ही तुम्हाला मिळणारी ग्रॅच्युइटी रक्कम तपासू शकता.

येथे तपासा तुम्हाला किती मिळेल ग्रॅच्युइटी रक्कम

15/26 काय आहे?

ग्रॅच्युइटीची गणना वर्षातील 15 दिवसांच्या आधारे केली जाते. त्याच वेळी, महिन्यात केवळ 26 दिवस मोजले जातात, कारण असे मानले जाते की 4 दिवस सुट्ट्या आहेत. ग्रॅच्युइटीच्या गणनेतील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जर एखादा कर्मचारी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ काम करत असेल तर त्याची गणना एक वर्ष म्हणून केली जाईल. जर एखादा कर्मचारी 7 वर्षे आणि 7 महिने काम करत असेल तर ते 8 वर्षे मानले जाईल आणि या आधारावर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मोजली जाईल. त्याच वेळी, जर कोणी 7 वर्षे आणि 3 महिने काम करत असेल तर ते फक्त 7 वर्षे मानले जाईल.

तुम्हाला किती मिळेल ग्रॅच्युइटीची रक्कम येथे तपासा

Leave a Comment