सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात या 6 भत्त्यांची वाढ..

7th Pay Commission allowances : आताच्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 6 भत्त्यांची वाढ होणार होणार आहे असे समजले आहे.

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची महागाई भत्ता नुकताच 46 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आला आहे. सरकारने 01 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली होती.

आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या 6 भत्त्यांमध्येही लवकरच वाढ होणार आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DOPT) 2 एप्रिल 2024 च्या ऑफिस मेमोरँडमनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे भत्ते जारी करण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.

2016 चे मूल्यांकन आणि शिफारशींचे पालन करून, 7 व्या वेतन आयोगाने रेल्वे कर्मचारी, नागरी संरक्षण कर्मचारी आणि संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना ऑफर केलेल्या फायद्यांचे परीक्षण केले.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारे भत्ते

  • महागाई भत्ता
  • घर भाडे भत्ता
  • वाहतूक भत्ता
  • दौऱ्यादरम्यान प्रवास भत्ता
  • प्रतिनियुक्ती भत्ता
  • पेन्शनधारकांसाठी निश्चित वैद्यकीय भत्ता
  • उच्च पात्रता भत्ता
  • प्रवास रोख रक्कम भत्ता

घरभाडे भत्ता (HRA)

जेव्हा DA 50% वर पोहोचतो, तेव्हा X, Y आणि Z या शहरांमध्ये सरकारने HRA दर अनुक्रमे 30%, 20% आणि मूळ पगाराच्या 10% पर्यंत सुधारित केले आहेत. कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा घरभाडे भत्ता त्या शहराच्या श्रेणीवर अवलंबून असतो, ज्यामध्ये ते राहतात. X, Y आणि Z प्रकारच्या शहरांसाठी HRA अनुक्रमे 27%, 18% आणि 9% होता, जो 30%, 20% आणि 10% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

50 टक्के महागाई भत्त्या मुळे HRA मध्ये वाढ

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) मिळतो, जो ते कुठे राहतात यावर अवलंबून असते. 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार, वर्गासाठी एच.आर.ए 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार जेव्हा DA 25% वर पोहोचला, तेव्हा X, Y आणि Z शहरांमधील HRA दर मूळ वेतनाच्या 27%, 18% आणि 9% पर्यंत सुधारित केले गेले. आता डीए 50 टक्क्यांवर पोहोचल्यानंतर सरकारने त्यात पुन्हा सुधारणा केली आहे.

अशाप्रकारे वरील ठिकाणी वाढलेले भत्ते हे सरकारच्या विविध शासकीय विभागानुसार देय असतात.

राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांना देखील लवकरच चार टक्के महागाई भत्ता लागू होणार आहे त्यामुळे त्यांचा डीए 50% च्या वर पोहोचेल आणि त्यांच्या पण इतर भत्त्यात वाढ होऊ शकते.

Leave a Comment