Bombay High court Peon/hamal Result : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या शिपाई/हमाल पदाचा निकाल जाहीर, येथे यादी पहा

Bombay High court Recruitment : मुंबई उच्च न्यायालया च्या आस्थापनेवर 133 शिपाई/हमाल पदांची जाहिरात दिनांक 21 मार्च 2023 रोजी प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यासंबंधी निकाल अधिकृत संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला असून आपण पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी पुढे शकता.

पात्र उमेदवार निकाल लिस्ट पहा

अपात्र उमेदवारांची यादी पहा

मूळ जाहिरात पहा

अधिकृत संकेतस्थळ

Leave a Comment