Property Rights: पालक मुलांना या मालमत्तेतून बेदखल करू शकत नाहीत, कोर्टात आपला हक्क सांगू शकता.

Property Rights : अनेक वेळा मुलं पालकांना त्रास देऊ लागतात आणि म्हातारपणी त्यांची काळजी घेत नाहीत, अशा परिस्थितीत पालक आपल्या मुलांना मालमत्तेतून बेदखल करू शकतात. त्यानंतर मुलाचा मालमत्तेवर कोणताही अधिकार नाही. परंतु त्याच वेळी, पालक आपल्या मुलांना वडिलोपार्जित संपत्तीतून बेदखल करू शकत नाहीत. बेदखल केले तरी तो कोर्टात आपला हक्क सांगू शकतो. अनेक वेळा नको … Read more