जिल्हा व सत्र न्यायालयात ‘सफाईगार’ पदांची भरती, पगार – 15,000/- 47,600/- रूपये

District And Session Court Bharti 2024 : जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर येथे ‘ सफाई कामगार’ पदांची भरती जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली असून पात्र उमेदवारांकडून ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज स्विकारण्याची अंतिम तारीख 14 मे 2024 आहे.

पात्र उमेदारांनी जाहिरातीमध्ये दिलेल्या नमुन्यातील अर्ज व त्यासोबत कागदपत्राच्या स्वप्रमाणित प्रती नोंदणीकृत पोच देय डाकेने/पत्रा द्वारे म्हणजेच RPAD किंवा शिघ्र डाक सेवा पोच पावतीसह म्हणजेच Speed Post द्वारे या कार्यालयास पाठवावेत.

तसेच लिफाफ्यावर सफाईगार या पदासाठी अर्ज असे नमुद करावे. कोणत्याही परिस्थितीत हस्तप्रेक्षणाद्वारे म्हणजेच “By Hand” अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी. अपूर्ण अर्ज नामंजूर करण्यात येतील याचीही नोंद घ्यावी. तसेच मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याचीही नोंद घ्यावी, अर्ज सादर करण्याची अंतीम तारीख 14/05/2024 सायंकाळी 6:00 पर्यंत आहे. मुदती नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

पदाचे नाव – सफाईगार

निवड सुचीसाठी सफाईगार पदाची संख्या 10 (दहा)

प्रतीक्षा सुचीसाठी सफाईगार पदाची संख्या 03 (तीन)

मूळ जाहिरात पहा

अर्ज नमुना फॉर्म डाऊनलोड करा

अधिकृत वेबसाईट

शैक्षणिक अर्हता – 1) सुदृढ शरीरयष्टी आणि सफाईगार या पदाच्या कामासाठी सर्वार्थाने सक्षम असणे आवश्यक आहे.2) स्वच्छतेबाबतची उपकरणे हाताळण्याचा अनुभव असल्यास प्राधान्य दिले जाईल.

वयोमर्यादा : जाहिरात प्रसिध्दीच्या दिवशी शासनाने निर्दिष्ट केल्यानुसार, सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या बाबतीत वय 18 वर्षापेक्षा कमी आणि 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावे आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग किंवा विशेष मागास प्रवर्गातील उमेदवारांच्या बाबतीत 43 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.

ब) योग्य मार्गाने अर्ज करणा-या राज्य/केंद्र सरकारी कर्मचा-याच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा लागू असणार नाही.

वेतनश्रेणी – सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर एस- 1 रु. 15,000/- 47,600/- रुपये अधिक नियमानुसार देय भत्ते.

कामाचे स्वरूप – निवड झालेल्या उमेदवारांची, जेथे नियुक्ती केली जाईल, तेथील न्यायालय, इमारतीची, इमारतीच्या परिसराची, निवासस्थानाची व कार्यालयांच्या प्रसाधनगृहांची नियमीत स्वच्छता व साफसफाई करणे आणि निगा राखणे.

ब) न्यायालय इमारतीच्या आवारातील बागेची निगा राखणे. क) वरील अ आणि ब मध्ये नमुद केलेल्या कामाव्यतिरीक्त न्यायिक अधिकारी आणि न्यायालयाचे प्रभारी अधिकारी यांच्या निर्देशानुसार आवश्यक ती सर्व कामे करणे.

Leave a Comment